Tryskání

Tryskání - (pískování kovů) se nejčastěji využívá jako předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot nebo před nanášením žárového nástřiku. Je zároveň nejúčinnější metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry nebo rez. Je využíváno především u kovů, výrobků z kovu, ocelových konstrukcí, ale i jiných materiálů, jako je beton, obkladové desky, fasády, dřevo atd.

Abrazivo, kterým je daný povrch upravován, je možné zvolit dle přání zákazníka. Naše společnost tryská lithinovou drtí GL, která je nejvíce abrazivní a dosahuje nejvyšší kvality otryskaného povrchu. Samozřejmě je možné použít abrazivo typu SI, neboli křemičitý písek, který je vhodný např. při tryskání částí vozů (vetaránů).

Čistota otryskaného povrchu se měří parametrem Sa, což je stupeň přípravy povrchu.
Standardní hodnotou pro otryskání je:
Sa - lehké tryskání povrchu
Sa 2 - důkladné tryskání povrchu
Sa 2,5 – velmi důkladné otryskání
Sa 3 - otryskání až na vizuálně čistý povrch

Základní stupně očištění povrchu podle ČSN ISO 8501-1 (odpovídá DIN 55928, resp. švédskému standardu SIS 055900):
Sa 3 - Čištění tryskáním na čistý kov. Odstraní se veškeré viditelné stopy okují, rzi a jiných nečistot. Povrch vykazuje jednotný kovový vzhled.
Sa 2,5 - Čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.
Sa 2 - Čištění tryskáním. Odstraní se viditelné nepřilnavé okuje, rez a jiné nečistoty. Všechny zbytky musí pevně ulpívat na podkladu.

Naše společnost zajišťuje tryskání až do hodnoty Sa 3.

Naše společnost je schopna tryskat výrobky až do velikosti: 16,8 m délky, 3,8 m šířky a 3,8 m výšky.